Photos

Avec Chen Shi Xing Dao Chang

Chen Shi Xing Dao Chang et Colin Manoha à Wudang

Taiji style Chen

Style Chen, Ardèche

Avec Master Wang Zhi Ping, Yangshuo, Chine

Maître Wang Zhi Ping et Colin Manoha à Yangshuo

Avec Deng Xin Yi, Taipei, Taiwan

Deng Xing Yi Wudang Jian

Centre Zen de la Falaise Verte, lieu de pratique en Ardèche

Centre Zen de la Falaise Verte